Po polsku

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję “e-metodologia” Konferencja odbędzie się 21 maja 2021 za pośrednictwem Internetu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez poniższy formularz:
https://forms.gle/NRpY58DPuJXeDJcq8
W tym roku, konferencja wyjątkowo odbędzie się za pośrednictwem Internetu – na platformie MS Teams.

Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie Państwo wygłosić referat na naszej konferencji.

Temat wystąpienia powinien nawiązywać do proponowanych przez nas sekcji:

• „O Internecie” – Teoria (Teoretyczne referaty na temat wad i zalet wynikających z używania Internetu w celach badań naukowych)
• „W internecie” – Badania (Wyniki badań prowadzonych za pośrednictwem Internetu)
• „Z Internetem”

  • Projekty (Raporty z projektów oraz projekty badawcze/edukacyjne ukazujące możliwości płynące z korzystania z Internetu)
  • Praktyka (Komunikacja z pacjentem/klientem za pośrednictwem Internetu; problemy autodiagnozy w Internecie; użyteczność nowych technologii w medycynie i promocji zdrowia)
  • Planujemy także przeprowadzenie specjalnej sekcji skupionej na postrzeganiu ryzyka i wzorcach komunikacyjnych dotyczących chorób zakaźnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.

Nasze czasopismo współpracuje z takimi bazami czasopism jak: BazHum, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library GmbH.

Honorowy patronat nad konferencją objął Rektor Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego – Profesor Piotr Ponikowski.